Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Евгения Цветанова Войнова
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 37 карта
Телефони: +359 889 712 360
Email: jennka@abv.bg
Url: http://www.evgeniavoinova.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-90986
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгения Цветанова Войнова Отговорно лице