Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веда Словена
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Антим I 5 карта
Телефони: (032)625-732
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Биографии, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-544
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцеслав Бъчваров Отговорно лице