Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение ХуЛите
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Рила 5 карта
Email: admin@hulite.net
Url: http://www.hulite.net
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7068
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Онлайн книжарница ХуЛите
Улица/квартал:
Url: http://www.books.hulite.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Асенов Янкулов зам. председател на УС Отговорно лице