Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Културни траектории"
Адрес
Град: София  1532
Улица/квартал: кв. Казичане, ул. Никола Петков 49 карта
Телефони: +359 888 534 984
Email: nikolai.vukov@gmail.com
Url: http://www.culturalarcs.com
Тематики
Изкуство, Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7420
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Иванов Вуков управител Отговорно лице