Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ателие за българска детска литература "Upper earth books"
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 69 вх. 3 карта
Телефони: +359 884 514 137
Email: info@upper-earth.com
Url: http://www.upper-earth.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7429
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Фламбурари Отговорно лице