Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бисмар
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Борова гора 20 карта
Телефони: +359 888 315 363
Email: b.shishkova@md-magazine.info
Url: http://www.mebeli.info
http://www.md-magazine.info
http://www.dmtmagazine.info
Тематики
Периодични издания, Лека промишленост, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-91648
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Веселинова Шишкова управител Отговорно лице