Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Memo Europe
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Братя Бъкстон 86 карта
Email: antonio.meleleo@gmail.com
Url: http://www.4myfuture.eu
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91270
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонио Мелелео управител Отговорно лице