Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Наука и изкуство
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 5 карта
Телефони: +359 889 504 186
Email: loretaya@gmail.com
Url: http://www.naukaiizkustvo.com/
Тематики
Книги за изучаване на език, Психология, Музика, Учебници за ВУЗ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-02
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лорета Любенова Пушкарова управител Отговорно лице