Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Зографик филм
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Светослав Тертер 27 ет. 3 ап. 10 карта
Телефони: +359 884 605 687
Email: books@zographic.com
Url: http://www.zographic.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-91028
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Добрева Лице за контакт
Лъчезар Велинов Отговорно лице