Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Фридрих Еберт. Бюро България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 97 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 980 87 47
Факс: +359 2 980 24 38
Email: office@fes.bg
Url: http://www.fes-bulgaria.org
Тематики
Наука, Вътрешна политика, международна политика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7666  (Стари кодове: 978-954-2979, 978-954-92601)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хелене Кортлендер представляващ Отговорно лице
Емилия Бургазлиева сътрудник Лице за контакт