Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Максдизайн Про
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Русе 87 вх. Г карта
Телефони: +359 878 129 289
Email: maxdesign@mail.bg
Тематики
Психология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-91210
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирена Иванова Иванова Отговорно лице