Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Съборна 2 карта
Телефони: +359 2 988 24 06
Факс: +359 2 988 24 05
Email: naim@naim.bg
Url: http://www.naim.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Наука, История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-254  (Стари кодове: 978-954-91587, 978-954-92395, 978-954-9472, 978-954-92181)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Атанас Буров 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Христо Попов директор Отговорно лице
гл. ас. д-р Георги Иванов Лице за контакт
Кръстю Чукалев Лице за контакт