Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за подводна археология - Созопол
Адрес
Град: Созопол  8130
Улица/квартал: ул. Аполония 1 карта
Телефони: +359 550 224 05
Email: cuasozopol@abv.bg
Url: https://www.cua-sozopol.com
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8984
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Найден Прахов директор Отговорно лице