Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Спаси България"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 110 карта
Телефони: +359 877 080 887
Email: info@spasisofia.org
Url: http://www.spasisofia.org
Тематики
Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-91390
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергин Борисов Лице за контакт
Христо Димитров Илиев Отговорно лице