Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РВР
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 А карта
Телефони: (02)975-20-55
Факс: (02)975-20-55
Email: rvr__ood@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-954-92878
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Ръбин управител Отговорно лице