Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Плевен
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Димитър Константинов 2 карта
Телефони: +359 64 803 481
Факс: +359 64 803 481
Email: librarypl@abv.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-92938
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Аня Стефанова Михова директор Отговорно лице