Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Велес Консулт
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. инж. Иван Иванов 70 вх. Б ет. 3 карта
Телефони: +359 898 441 050
Email: office@zape4at.com
Url: http://www.zape4at.com
Тематики
Наука, Поезия, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7462
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Инна Цертий Отговорно лице
Сергей Цертий Лице за контакт