Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Рибка
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Мокренски проход 33 карта
Email: office@ribka-publishing.bg
Url: http://www.ribka-publishing.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7131
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Антиохов управител Отговорно лице
Екатерина Борисова управител Отговорно лице