Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ивелина Иванова-Кадири
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: карта
Телефони: +359 878 666 992
Email: Ivelina.Kadiri@gmail.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91611
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивелина Славова Иванова-Кадири Отговорно лице