Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кремена Николаева Фичева-Недева
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Възраждане 4 бл. 78 вх. 2 ап. 14 карта
Телефони: +359 887 033 833
Email: kamistm@gmail.com
Url: http://www.moduday.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91907
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Николаева Фичева-Недева Отговорно лице