Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веселин Бояджиев
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: вк. Красна поляна, бул. Възкресение карта
Телефони: +359 886 704 378
Email: veselinb@abv.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-91062
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Григоров Бояджиев Отговорно лице