Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Балмс Бук
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. "Ген. Тотлебен" 2 а ет. 4 ап. 10 карта
Телефони: (02)411-00-04
Факс: (02)411-00-05
Email: office@balmsbook.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7138
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галя Гривишки управител Отговорно лице Телефони: 0879 00 87 28