Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Валентин Боков - Арт медиа Плюс
Адрес
Град: Дупница  2600
Улица/квартал: ул. Цар Освободител 25 вх. Б карта
Телефони: +359 878 959 960
Email: valentinbokov@abv.bg
Тематики
Философия, Периодични издания, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7710  (Стари кодове: 978-619-7113, 978-954-92880)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Боков управител Отговорно лице