Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арт консулт България
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Лагера, ул. Драгшан 2 карта
Телефони: +359 888 496 306
Email: daniart1@yahoo.com
Тематики
История на изкуството
Статус
Активен
Кодове 978-619-91295
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Марков Лице за контакт
Даниела Чулова-Маркова Отговорно лице