Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фанна Коларова
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 66 карта
Телефони: +359 877 308 029
Email: fannakolarova@yahoo.de
Url: http://www.bulgaria1944-1989.eu
Тематики
История, Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91450
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Фанна Димитрова Коларова Отговорно лице