Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация на полицейските началници
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 147 карта
Телефони: 0888 705-225
Email: akesiakov.150@mvr.bg
akesiakov.150@abv.bg
Тематики
Право, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-90084
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Алекси Кесяков председател на УС Отговорно лице