Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екологично сдружение "За Земята"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Кръстьо Сарафов 24 карта
Телефони: +359 2 943 11 23
Email: info@zazemiata.org
Url: http://www.zazemiata.org
Тематики
Екология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91567
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Стефанов Попов Отговорно лице