Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сава Севън
Адрес
Град: с. Тотлебен  5899
Улица/квартал: ул. Цариброд 3 карта
Телефони: +359 887 060 606; +359 651 023 99
Email: savaseven@abv.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91257
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валенто Александров Василев Отговорно лице