Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Българска памет
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Манастирски ливади, ул. Алекси Рилец карта
Телефони: +359 2 892 10 00
Факс: +359 2 892 10 01
Email: info@bgmf.eu
Url: http://www.bgmf.eu
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7447
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Николаев Врабевски председател на УС Отговорно лице