Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ей Пи Ай
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Кръстьо Сарафов 55 вх. Б ап. 24 карта
Телефони: +359 885 253 788
Email: apiltdr@gmail.com
Тематики
Техника, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7537
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петьо Петков Илинов Отговорно лице