Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ENDO-MED
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Велико Търново 71 карта
Телефони: 0899 863-477
Email: dr.enev@endo-med.org
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-92898
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Енчо Енев управител Отговорно лице