Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 6 А карта
Телефони: +359 2 988 42 09
Факс: +359 2 805 26 11
Email: iefem.kancelaria@gmal.com
Url: http://www.iefem.bas.bg
Тематики
Фолклор и етнология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8458
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ани Генчева Лице за контакт
проф. д-р Владимир Пенчев и. д. директор на ИЕФЕМ - БАН Отговорно лице