Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 6 карта
Телефони: (02)979-30-11
Факс: (02)840-42-09
Email: folklor@bas.bg
Тематики
Фолклор и етнология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8458
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Лозанка Пейчева директор Отговорно лице