Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ECO KIDS
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: ул. Нарцис 49 карта
Email: ecokidspublishing@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7133
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Георгиева Лице за контакт
Тихомир Кралев управител Отговорно лице