Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еделвайс
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Димитър Константинов 27 карта
Телефони: +359 899 904 498
Email: office@edelweiss-press.bg
Url: http://www.edelweiss-press.bg
Тематики
Спорт, История, Военно дело
Статус
Активен
Допълнителна информация
Еделвайс е запазена марка (импринт) на Еделвайс прес ООД
Кодове 978-619-7186
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анета Андронова Отговорно лице