Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еделвайс
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Каварна 2 карта
Email: info@edelweiss-press.com
Url: http://www.edelweiss-press.com
Тематики
Спорт, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7186
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Цветанов управител Лице за контакт