Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Датамап - Европа
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Шандор Петьофи 22 карта
Телефони: (02)951-54-50
Факс: 951-58-24
Email: office@datamap-bg.com
gis@datamap-bg.com
Url: http://www.datamap-bg.com
Тематики
Карти и атласи, География
Статус
Активен
Кодове 978-954-519  (Стари кодове: 978-954-8717)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Ангелова Лице за контакт
Чавдар Тодоров Динев Отговорно лице