Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НАЙ АДВЕНТ
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: ул. Кумата 8 карта
Email: nayadvent@gmail.com
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90255
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любен Кирилов Найденов управител Отговорно лице