Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян
Адрес
Град: Смолян  4700
Улица/квартал: пл. България 3 карта
Телефони: (0301)62-727
Факс: (0301)62-770
Email: museum-sm@mail.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90046  (Стари кодове: 978-954-91384)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Марева Отговорно лице