Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Домино
Адрес
Град: Стара Загора  6002
Улица/квартал: ул. Княз Александър Батенберг 28 ап. офис 15 карта
Телефони: +359 42 265 183; +359 42 265 173
Email: press@domino.bg
Url: http://www.domino.bg
Тематики
История, Карти и атласи, География, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-651
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кънчо Бончев Кънчев управител Отговорно лице
Здравка Димова Лице за контакт