Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Янус
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад бл. 4 ет. 6 ап. 38 карта
Телефони: +359 886 109 018
Email: iankov.bg@gmail.com
Url: http://iankov.info
Тематики
Философия, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7008  (Стари кодове: 978-954-8550)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Янко Николов Янков Отговорно лице