Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Теодосий Търновски 25 Г карта
Телефони: +359 886 924 195
Email: iiinasrbg@gmail.com
Url: https://www.ir-di-tsa.com/
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Неактивен
Допълнителна информация
ISBN 978-619-188-330-1
Кодове 978-619-188
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://www.ir-di-tsa.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анелия Цакова Гърбачева управител Отговорно лице