Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
360
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: ул. Москва 21 А карта
Email: 360@torbov.net
Тематики
Християнска религия, Фотография, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91205
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Торбов управител Отговорно лице