Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Унисон
Адрес
Град: София  1363
Улица/квартал: жк. Люлин бл. 29 карта
П.К.: 156
Телефони: +359 878 684 245
Факс: 826-091
Email: ik.unison@gmail.com
Тематики
Философия, Християнска религия, Музика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8227
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венони Димитров Маринов Отговорно лице