Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ом Намо Нараяна
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: жк Западен парк бл. 90 карта
Телефони: +359 889 214 143
Email: malinovskibg@gmail.com
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91554
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Малина Кулова Отговорно лице