Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стефан Енев Коркудов
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: карта
Url: http://www.iotbee.org/index.html
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91710
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Енев Коркудов Отговорно лице