Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хайдакан БГ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Борово, бл 12 вх. А ап. 7 карта
Телефони: 0896/760-581
Email: dobromiralexiev@abv.bg
Тематики
Философия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8299
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добромир Боянов Алексиев управител Отговорно лице