Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АМАЛА
Адрес
Град: Казанлък  6100
Улица/квартал: ул. Хаджи Димитър 8 ет. 2 ап. 3 карта
Телефони: (0431)63-064
Факс: (0431)63-064
Email: ignatova_maria@abv.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-92481
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Николова Игнатова управител Отговорно лице Телефони: 0887 618-240