Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Соларис 95
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: ул. Освобождение 24 карта
Телефони: +359 38 656 38, +359 898 960 306
Email: solaris95@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92062
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станка Ламбова Скерлева управител Отговорно лице