Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гражданско дружество Критика
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: кв. Зона Б-5 6 ет. 5 карта
Телефони: (02)980-29-92
Email: albert_benbasat@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91585  (Стари кодове: 978-954-90642)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Алберт Нисим Бенбасат Отговорно лице