Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международна фондация Гео Милев
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Гео Милев 37 карта
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91754
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Инджов председател на УС Отговорно лице