Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на учените в България
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Мадрид 39 ет. 2 карта
Телефони: +359 878 988 966
Email: office@usb-bg.org
Url: http://www.usb-bg.org
Тематики
Философия, Геология, Биографии, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-397  (Стари кодове: 978-954-8329)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Христова Петкова председател Отговорно лице
Иванка Начева Лице за контакт